Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="XuanDiem-ChuaDenThamCon.wma" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Nhạc sĩ Xuân Điềm

 Nhạc Công Giáo     Nhạc Đấu Tranh     Nhạc T́nh

 CD: Con Có Một Tổ Quốc

Quốc Toản thâu vocal, mix và CD Master.

01)Tuổi trẻ Phù Đổng - Hợp ca - hoà âm Quốc Toản.

02)Lời mẹ Âu Cơ - Hợp ca - hoà âm Quốc Toản.

03)Con có một tổ quốc thơHYNvThuận, nhạcLmĐBCông, ca sĩ KhánhLy, hoàâm QuốcToản.

04)Lửa thiêng công lư thơMaria T.Nguyễn, nhạcXuânĐiềm, ĐứcTuấn, hoà âm QuốcToản.

05)Mẹ và con - thơ HY NgvThuận, nhạc Lm Đỗ bá Công - Khánh Ly - hoà âm Quốc Toản. 

06)Thánh đức Phanxico Trương bửu Diệp - sáng tác Xuân Điềm - hoà âm Duy Quang.

07)Mùa hoa tuyết - sáng tác Xuân Điềm - Ngọc Lan - hoà âm Trầm tử Thiêng.

08)T́m về Bethlem - sáng tác Xuân Điềm - Diamond Bích Ngọc - hoà âm Quốc Toản.

09)T́nh yêu không thể chết - sáng tác Xuân Điềm - Khánh Ly - hoà âm Quốc Toản.

10)Cám ơn Mẹ - sáng tác Lê Ngọc Linh - Lê Ngọc Lân - hoà âm Quốc Toản.

11) Chúa Đến Thăm Con - sáng tác Xuân Điềm - Khánh Ly - hoà âm Quốc Toản.

12)Xuân hy vọng - tác giả? - Thanh Liễu - hoà âm Quốc Toản.

===================================================================

 

This site was last updated 10/13/10