Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

<BGSOUND SRC="VuLuongDung-BienOiCoNho.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

Nhạc sĩ Vũ Lương Đúng - Video: http://youtu.be/bIQm7m03Bds

Ca sĩ Vũ Khanh: hoà âm Quốc Toản

===================================================================

 

This site was last updated 10/02/13