Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

<BGSOUND SRC="VietHung-VietNamRoiSeVeDau.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692 

===================

            Việt Hưng

nhạc phẩm: Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu? sáng tác: Việt Hưng

Video: https://youtu.be/UmmtcOfrbKQ 

     ca sĩ Thế Sơn - ḥa âm, recording & video by Quốc Toản

     =================================

Video: https://youtu.be/_9KE7eROSQo

     ca sĩ Dạ Lan - ḥa âm, recording & video by Quốc Toản

     =================================

==============================================================

 

This site was last updated 03/22/17

1