Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Việt Dũng hoà âm Quốc Toản

Nhạc phẩm cuối đời Việt Dzũng, thâu tại Quốc Toản Recording Studio:

Nhân Quyền Việt Nam Tôi Đâu? thơ Nguyễn Thị Thanh B́nh,

phổ nhạc: Quốc Toản - http://youtu.be/nxfG65Us-wM

==========================================

Nhạc Trần Quan Long:

Dù bằng tay không  -  Chiêu hồn tử sĩ Việt Quốc 

Tổng khởi nghĩa Yên Bái -  Nguyễn thái Học  -  hát với Kim Lan.

==========================================

Hát Cho Người Dân Oan  -  sáng tác: Việt Dũng, ca sĩ Bích Châu.

Hiến dâng cho Ngài  -  Alpha Linh 

Maria dưới chân Thập Tự  -  Đan Vy.

Lời nguyện cầu từ ngục tối  -  Nguyệt Ánh  - 

Ánh trăng mùa Thu  -  Đoàn Chuẩn

Người tù binh dũng liệt  -  thơ Thái tú Hạp, nhạc Phạm Duy.

===========================================

Nhạc Quân Đội  -  hát với Nguyệt Ánh:

Đường Chúng Ta Đi  -  Giờ Phản Công  Sáng Danh Lạc Hồng  

Thề chiến thắng quân thù Thúc quân  -  Tiếng hát từ B́nh Long

Trên đầu súng

 CD: Hát Cho Người Dân Oan

==========================================================

 

This site was last updated 11/20/17