Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn c yu nhạc khng ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Linh Mục Văn Chi  Ho m Quốc Toản

Mừng Cha Xun Sang: https://youtu.be/lwJRJ5oxpA4

LmVăn Chi & Văn Duy Tng  - TVTalkShow - Video: http://youtu.be/pwVhZov3834

LmVăn Chi & Văn Duy Tng  - TVTalkShow - Video: http://youtu.be/jufNIcEgkVc

LmVăn Chi & Văn Duy Tng  - TVTalkShow - Video: http://youtu.be/ZeMHdbkkLa0

LmVăn Chi & Văn Duy Tng  - TVTalkShow - Video: http://youtu.be/NLDKuanqIWk

LmVăn Chi - Video Nhạc khc Từ Dạo Ấy - Video: http://youtu.be/uiXTLwyyTuY

================================================

CD: Thắp Sng Tin Yu  -  CD: Tnh Hồng Dng Hiến

========================================

CD: Hnh Trnh Với Mẹ - 2014

1- Cng Mẹ Ln Đng - ca sĩ  Mỹ Huyền

2- Nguyện Cầu Mẹ Việt Nam - ca sĩ Anh Dũng

3- Mẹ L Tnh Thương - ca sĩ Như Mai

4- Nữ Vương Bnh An - ca sĩ Philip Huy

5- Huong Kinh Lữ Hnh - ca sĩ  Phương Loan

6- Tm Về Tnh Mẹ - ca sĩ  Dạ Lan - phụ họa: Quốc Toản

7- Ngn Tiếng Kinh Cầu - ca sĩ Diệp Thanh Thanh

8- Ku Tn Mẹ - ca sĩ Thanh Lan

9- Đường Về Qu Hương - ca sĩ Mạnh Đnh, phụ họa: Phương Loan

10- Ht Bi Ca Yu - ca sĩ Ngọc Huệ

=================================================================

 

This site was last updated 11/12/16