Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn c yu nhạc khng ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

 

Văn Nhạc Sĩ, Nghệ Sĩ Trịnh Thanh Thủy

=======================================

Videos Newly uploaded on youtube:

Xa Bỏ Thủy Chung - Tc giả ht - https://youtu.be/uuUJBddDNkM

Tiếng Ht Khng Hồn - Tc giả ht - https://youtu.be/V1n237er1UE

Thao Thức - Tc giả ht - https://youtu.be/n8kwCX3AjIw

Vi Su Thương Nhớ - Tc giả ht - https://youtu.be/ru_hFYFnEOU

Trịnh Thanh Thủy Với Loi Th Hoang "thật, giả" - https://youtu.be/VrRW7pz5My4

Một Đn Con Xinh Cho Anh - Trịnh Thanh Thủy https://youtu.be/PT7cCiUvKkA

Tnh Lạc Về Đu - ca sĩ: Trịnh Thanh Thủy - https://youtu.be/Nl2Ufsi1DSI - live stage

Th Đau Thương - ca sĩ: Mai Vy - AIB8WVx19R4

Tnh Lạc Về Đu - Tc giả ht - https://youtu.be/iY4v7c8s1rg - Outdoor Video

Trịnh Thanh Thủy Với Th Hoang - https://youtu.be/fWxDX-vBU1U

=======================================

Tnh khc Trịnh Thanh Thủy - với cc ca sĩ - trn youtube:

Hoa Tuyết - tiếng ht: Trần Quảng Nam -  http://youtu.be/fZPeoHiu1VA

Lệ Tnh - ca sĩ: Kim Anh - http://youtu.be/RBowLDMVYkI

Lệ Tnh - ca sĩ Mai Vy -  http://youtu.be/F2AZ9C6-eM8

Như Cnh Hải u - ca sĩ: Vũ Khanh -  http://youtu.be/dGWDD-pOZjY

Th Đau Thương - ca sĩ: Mai Vy - AIB8WVx19R4

Th Đau Thương - ca sĩ: Thanh Vn - http://youtu.be/SVjp3SdnhdE

Tnh Lỡ - ca sĩ: Kim Anh - http://youtu.be/4vG0q7T4IMU 

Tnh Thầm - ca sĩ:Vũ Khanh - http://youtu.be/nIYflJu9Yz4

Vĩnh Viễn Anh Đi - ca sĩ: Hương Lan - http://youtu.be/MwwXAsQwdmA

=======================================

Tnh khc Trịnh Thanh Thủy - tc giả ht - trn youtube:

Vi Su Thương Nhớ - ca sĩ Trịnh Thanh Thủy - http://youtu.be/ZrYCaNQGpdc

Hận Nhớ Thương Anh - ca sĩ Trịnh Thanh Thủy - http://youtu.be/px_dw7tHHh8

Tennesse Waltz - ca sĩ Trịnh Thanh Thủy - http://youtu.be/frEF_3nHAds

Lệ Tnh - ca sĩ: Trịnh Thanh Thủy - http://youtu.be/JGMp-uq2ESc

Tnh Lạc Về Đu - ca sĩ: Trịnh Thanh Thủy - http://youtu.be/3fkKLpqt3fo - Slide show

Tnh Lạc Về Đu - ca sĩ: Trịnh Thanh Thủy - https://youtu.be/Nl2Ufsi1DSI - live stage

Tnh Lạc Về Đu - Tc giả ht, Outdoor Video - https://youtu.be/iY4v7c8s1rg

Như Cnh Hải u - ca sĩ: Trịnh Thanh Thủy - http://youtu.be/cis5NBijeb4

===================================

Tnh khc Trịnh Thanh Thủy - Videos with captions - trn youtube:

Day Dứt Nhớ Thương - ca sĩ Dzon Minh -  http://youtu.be/JA1vn9PaYCM

Đa Tnh - ca sĩ Hương Giang -  http://youtu.be/TFg9LHw5rQE

Gặm Nhắm C Đơn - ca sĩ Hong Yến -  http://youtu.be/Q7JStmwUlIs

Hy Đến Bn Nhau - ca sĩ Don Minh -  http://youtu.be/xHor96B3q-k

Hoa Tuyết - ca sĩ Xun Ph -  http://youtu.be/1oLywsdTuZ0

Lạc Đường Bối Rối - ca sĩ Quỳnh Lan -  http://youtu.be/ET6n47iBpa8

Lệ Tnh - ca sĩ Anh Thơ -  http://youtu.be/TCwkshv_tbA

Nghinh Xun - ca sĩ Xun Trường - http://youtu.be/qK0lPcIP2W4

Như Cnh Hải u - ca sĩ Hong Yến -  http://youtu.be/4pHswSDqm0g

Thao Thức - ca sĩ Thy Uyn -  http://youtu.be/r314gwoiAgk

Tiếng Ht Khng Hồn - ca sỉ: Hương Giang -  http://youtu.be/7bs7GNg5WlI

Tnh Lạc Về Đu - ca sĩ Hong Yếu -  http://youtu.be/JQPAh8yQq8I

Tnh Lỡ - ca sĩ Anh Thư -  http://youtu.be/mP40-kh84I8

Tnh Thầm - ca sĩ Don Minh -  http://youtu.be/GUcAbp_gSu4

Th Đau Thương - ca sĩ H Giang -  http://youtu.be/s5G9yz2Srgk

Vẫn Chờ Anh - ca sĩ Nhật Thanh -  http://youtu.be/mqXo-R7KBu8

Vĩnh Viễn Anh Đi - ca sĩ Hong Yến -  http://youtu.be/wbj5Ee69wUQ

Vi Su Thương Nhớ - ca sĩ Quỳnh Lan -  http://youtu.be/gFJwTcDPU7Q

Vun Kn Tim Anh - ca sĩ Xun Trường - http://youtu.be/rE5E9pRx8t4

Xa Bỏ Thủy Chung - ca sĩ Nhật Thanh -  http://youtu.be/na7_iqd_B3k

========================================

===================================================================

 

This site was last updated 08/06/17