Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn yu nhạc khng?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

       

               

         

   Lm Trịnh Ngọc Danh

Chọn Đức Ki T Lm Trịnh Ngọc Danh ha m Quốc Toản https://youtu.be/uA9IM407jM4

Cha L Mục Tử - Lm TrNDanh NgọcNhung, NgọcDanh - ha m QuốcToản  https://youtu.be/lG5bQoDXELI

Hiếu Thảo Cha Trn Trời LmTrNDanh NgọcNhung - ha m QuốcToản  https://youtu.be/avgJExwhMbg

Một Tấm Bnh Lm Trịnh Ngọc Danh ha m Quốc Toản........... https://youtu.be/5v0Bbpa5yW0

Ngi L nh Sng Lm TrịnhNgọcDanh NgọcNhung - ha m Quốc Toản .... https://youtu.be/NmnC3khU9qM

Nguyện Ngi Cho Mưa Xuống Lm Trịnh Ngọc Danh ha m Quốc Toản . https://youtu.be/ehrAWjDPCNQ

CD1: Đời L Thuyền Ra Khơi 1

CD2: Đời L Thuyền Ra Khơi 2

CD3: Hy Ngước Mắt v Ngẩng Đầu Ln  

Nữ Tỳ Cha Gi-Su Tnh Thương Hnh Khc

=============================================================

 

This site was last updated 03/10/18