Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

       

               

          Lm Trịnh Ngọc Danh

Đời Là Thuyền Ra Khơi 1 - Lm TrNgDanh – NgocNhung-DoMuoi …  https://youtu.be/GK2nymoNvhw

Đời Là Thuyền Ra Khơi 2 - Lm TrNgDanh – Thu Hương ................. https://youtu.be/_sROkkbuJJg

Hồn Tôi Ơi - Lm Trịnh Ngọc Danh – Live-On-VNATV……….….  https://youtu.be/eR3FyoO6eGE

Vui Lên - Lm Trịnh Ngọc Danh - OnTV – Pixs …………………. https://youtu.be/M_4P7nl7Xg8

Vui Lên - Lm Trịnh Ngọc Danh - Slides-Pix …………………… https://youtu.be/xRPFbMPmwJM

Maria Kỳ Công Thiên Chúa – Lm Trịnh Ngọc Danh  - Slides  …… https://youtu.be/gJoep2vlnGI

Gặp Gỡ Đức Ki Tô – Lm Trịnh Ngọc Danh – On-TV ................…. https://youtu.be/e4h8LWzu96w

Như Nai Khát Nước - Lm Trịnh Ngọc Danh - ḥa âm QToản  https://youtu.be/KO3lT3fgqE4    

Chọn Đức Ki Tô – Lm Trịnh Ngọc Danh – ḥa âm Quốc Toản … https://youtu.be/uA9IM407jM4

Chúa Là Mục Tử - Lm TrNDanh – NgọcNhung, NgọcDanh    https://youtu.be/lG5bQoDXELI

Hiếu Thảo Cha Trên Trời – LmTrNDanh – NgọcNhung   https://youtu.be/avgJExwhMbg

Một Tấm Bánh – Lm Trịnh Ngọc Danh – ḥa âm Quốc Toản.......… https://youtu.be/5v0Bbpa5yW0

Ngài Là Ánh Sáng – Lm TrịnhNgọcDanh – NgọcNhung  .... https://youtu.be/NmnC3khU9qM

Nguyện Ngài Cho Mưa Xuống – Lm Trịnh Ngọc Danh  …. https://youtu.be/ehrAWjDPCNQ

CD1: Đời Là Thuyền Ra Khơi 1

CD2: Đời Là Thuyền Ra Khơi 2

CD3: Hăy Ngước Mắt và Ngẩng Đầu Lên  

Nữ Tỳ Chúa Giê-Su T́nh Thương Hành Khúc

================================================

 

This site was last updated 01/25/19