Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

       

Lm Trịnh Ngọc Danh

 Những Bài Giảng Lễ LTXC tại TTCôngGiáo 2017:

 https://youtu.be/w38epYDwDs8  -  https://youtu.be/igF9KrsWLSg

==========================================

Ngài Là Ánh Sáng: https://youtu.be/nyyEyNIOUC8

Nguyện Ngài Cho Mưa Xuống: https://youtu.be/jdhVQlfnhMc

Hiếu Thảo Cha Trên Trời:  https://youtu.be/hzd8YCcCcq8

Hồn Tôi Ơi: https://youtu.be/cxgBpYi6QqA

Thuyền Nhổ Neo Đi Tới: https://youtu.be/uSzDR8bOkr8

Một Tấm Bánh: https://youtu.be/UqZk2OReIXk

Chúa Là Mục Tử: https://youtu.be/MQIjpcDM14k

Vui Lên Hăy Vui Lên: https://youtu.be/nr3MTe62KQc

Nữ Tỳ Chúa Giê-Su T́nh Thương Hành Khúc

=================================

CD1: Đời Là Thuyền Ra Khơi 1

CD2: Đời Là Thuyền Ra Khơi 2

 CD3: Hăy Ngước Mắt và Ngẩng Đầu Lên  

=============================================================

 

This site was last updated 01/08/18