Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn c yu nhạc khng ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

       

Lm Trịnh Ngọc Danh

 Những Bi Giảng Lễ LTXC tại TTCngGio 2017:

 https://youtu.be/w38epYDwDs8  -  https://youtu.be/igF9KrsWLSg

==========================================

Hiếu Thảo Cha Trn Trời:  https://youtu.be/hzd8YCcCcq8

Hồn Ti Ơi: https://youtu.be/cxgBpYi6QqA

Thuyền Nhổ Neo Đi Tới: https://youtu.be/uSzDR8bOkr8

Một Tấm Bnh: https://youtu.be/UqZk2OReIXk

Cha L Mục Tử: https://youtu.be/MQIjpcDM14k

Vui Ln Hy Vui Ln: https://youtu.be/nr3MTe62KQc

Nữ Tỳ Cha Gi-Su Tnh Thương Hnh Khc

=================================

CD1: Đời L Thuyền Ra Khơi 1

CD2: Đời L Thuyền Ra Khơi 2

 CD3: Hy Ngước Mắt v Ngẩng Đầu Ln  

=============================================================

 

This site was last updated 11/15/17