Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="TranQuanLong-ChieuTan.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Nhạc sĩ Trần Quan Long

Nghe những sáng tác của

Nhạc sĩ Trần Quan Long

với hoà âm Quốc Toản

nhạc phẩm: Chiều Tàn

thơ: Trần Ngân Tiêu - nhạc: Trần Quan Long - ca sĩ Kim Tước.

  CD1: T́nh Sử Nguyễn Thái Học & Cô Giang  

 CD2: Đón Mùa Xuân Nào

 CD3: Vằng Vặc Gương Soi

 CD: T́nh Khúc Cung Sol  

===================================================================

 

This site was last updated 08/28/11