Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đon...

 CD4: Tnh Khc Cung Sol

 

CD Trường Ca Tnh Khc Cung Sol của

Nhạc sĩ Trần quan Long,

Quốc Toản ha m - Thanh Tng thu vocal, mi - thực hiện 1995.

1) Tạ từ  -  thơ H Huyền Chi -  ca sĩ Quốc Anh.

2) D hứa nhau vĩnh biệt  -  Linh Linh Ngọc  -  ca sĩ Quốc Anh.

3) Nỗi nhớ xn xao  -  Linh Linh Ngọc  -  ca sĩ Bch Lin.

4) Anh đ vạn lần dối gian  -  Trần quan Long  -  ca sĩ Bch Lin.

5) Sợi tc em  -  Trần quan Long  -  ca sĩ Vũ Anh.

6) Mai ta đi bạt ngn  -  Trần quan Long  -  ca sĩ Vũ Anh.

7) Cho đầy cuộc vui  -  Linh Linh Ngọc  -  ca sĩ Kim Tước.

8) Hồn viễn xứ  -  Linh Linh Ngọc  -  ca sĩ Kim Tước.

CD1: Tnh Sử Nguyễn Thi Học & C Giang

 CD2: Đn Ma Xun No  -  CD3: Vằng Vặc Gương Soi 

===================================================================

 

This site was last updated 02/27/11