Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

CD3: Vằng Vặc Gương Soi 

CD gồm 6 bài Phật Ca của

nhạc sĩ Trần Quan Long

với hoà âm Quốc Toản và tiếng hát các ca sĩ sau đây:

1) Thong thả trời xuân mây trắng bay  -  Kim Tước.

2) Đi chùa Hương  -  Kim Lan.

3) Động hoa vàng  -  Kim Tước.

4) Ánh Đạo  -  Kim Tước.

5) Niệm Chư Phật  -  Bảo Long.

6) Ngũ phần hương  -  Kim Tước.

CD1: T́nh Sử Nguyễn Thái Học & Cô Giang

 CD2: Đón Mùa Xuân Nào  -  CD4: T́nh Khúc Cung Sol

===================================================================

 

This site was last updated 02/28/11