Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Cell (714) 336-0692

Tel (714) 895-7182 

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

Ca sĩ Trang Thúy

Nghe tiếng hát

Ca sĩ Trang Thúy

với ḥa âm Quốc Toản những nhạc phẩm sau đây:

Ân T́nh Mong Manh  -  sáng tác: Ngọc Trọng.

Cho Tôi  -  sáng tác: Nghiêm Xuân Cường.

Một Ngày Việt Nam  -  sáng tác: Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ. thực hiện 2007

===================================================================

 

This site was last updated 02/26/11