Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="TramTuThieng-TuoiTreLen.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

====================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng

Nghe những nhạc phẩm của

Nhạc sĩ Trầm  Tử Thiêng

với hoà âm Quốc Toản sau đây:

Cám Ơn Anh  -  Hợp ca

Cờ Vàng Bay Trên Phố Bolsa  -  Hợp ca

Tuổi Trẻ Lên Đường  -  Hợp ca

===================================================================

 

This site was last updated 02/20/11