Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn c yu nhạc khng ?  

   quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

 

 

 

 

 

 

Ca sĩ Thế Sơn - ha m: Quốc Toản

============================

Việt Nam Rồi Sẽ Về Đu? - sng tc: Việt Hưng, ca sĩ Thế Sơn, ha m & recording: Quốc Toản.

Video: https://youtu.be/UmmtcOfrbKQ 

Chng Ta Phải L Một - thơ NguyễnTT Bnh, phổ nhạc: Quốc Toản, ha m & recording: Quốc Toản.

Video: http://youtu.be/UnkcMaMSDd4

Niệm Khc Tương Giao - sng tc: Tần Nhu, ca sĩ Thế Sơn, ha m & recording: Quốc Toản.

Video: http://youtu.be/A0CTjYHN5KA

Dn Phải Biết! Thức Tỉnh Đi - thơ NguyễnTTBnh, phổ nhạc: Quốc Toản, ca sĩ Thế Sơn, ha m & recording: Quốc Toản.

Video: http://youtu.be/WJn_WT83e2M 

Một Người Đi - sng tc: Mai Chu, tiếng ht: Jocie Nguyễn, ha m & recording: Quốc Toản. 

Video: http://youtu.be/zaRAxxbB0Fo

================================================================

 

This site was last updated 10/28/17

1