Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

   quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

 

 

 

 

 

Ca sĩ Thế Sơn

============================

Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu? - sáng tác: Việt Hưng, ca sĩ Thế Sơn, ḥa âm & recording: Quốc Toản. Video: https://youtu.be/UmmtcOfrbKQ 

Chúng Ta Phải Là Một - thơ NguyễnTT B́nh, phổ nhạc: Quốc Toản, ḥa âm & recording: Quốc Toản. Video: http://youtu.be/UnkcMaMSDd4

Niệm Khúc Tương Giao - sáng tác: Tần Nhu, ca sĩ Thế Sơn, ḥa âm & recording: Quốc Toản. Video: http://youtu.be/A0CTjYHN5KA

Dân Phải Biết! Thức Tỉnh Đi - thơ NguyễnTTB́nh, phổ nhạc: Quốc Toản, ca sĩ Thế Sơn, ḥa âm & recording: Quốc Toản. Video: http://youtu.be/WJn_WT83e2M 

Một Người Đi - sáng tác: Mai Châu, tiếng hát: Jocie Nguyễn, ḥa âm & recording: Quốc Toản. Video: http://youtu.be/zaRAxxbB0Fo

================================================================

 

This site was last updated 03/04/17

1