Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="TruongLang-MuaXuanKhongEm.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Ca sĩ Quang Tuấn

 

Quư vị đang nghe giọng hát

Ca sĩ Quang Tuấn

với hoà âm Quốc Toản qua các nhạc phẩm sau đây:

Mùa Xuân Không Em - thơ Trần Ngân Tiêu, nhạc Trương Lang - 2014

Thời Gian  -  sáng tác Huỳnh Nhâm.

Vượt Trùng Dương  -  sáng tác Huỳnh Nhâm.

===================================================================

 

This site was last updated 02/17/14