Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

thơ: Hạnh Chi - phổ nhạc: Quốc Toản - giọng hát: Quảng Đức Thiện 

ḥa âm: Quốc Toản - http://youtu.be/-RMEXUVCZIY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =================================

thơ: Huệ Trân - phổ nhạc: Quốc Toản

song ca: Thanh Ngà và Quảng Đức Thiện

ḥa âm: Quốc Toản - http://youtu.be/zy7p_hlNVVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================================================

 

This site was last updated 11/02/17

1