Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Cell (714) 336-0692

=================== 

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

Ca Sĩ Như Mai  hoà âm Quốc Toản

CD: Một Đời Sám Hối   -   CD: Trở Về Bên Chúa

Chúa Hài Đồng  -  Green Leaves.

Đêm Thánh  -  Oh Holly Night.

Holly Father  -  sáng tác Trần quang Phục.

Hỡi người tôi yêu  -  sáng tác Alpha Linh - Như Mai & Johnny Dũng.

Lời kinh cuộc đờ -  sáng tác Quang Ánh.

Một đời sám hối  -  sáng tác Lm Văn Chi.

Nay anh mai tôi  -  sáng tác Alpha Linh.

Ngài ở nơi đâu  -  sáng tác Lm Nguyễn hùng Cường.

Ngày 15 tháng 8   -  sáng tác Alpha Linh - Như Mai & Mỹ Thúy.

Bà mẹ 2 con  -  sáng tác Nguyễn văn Đông.

===================================================================

 

This site was last updated 11/24/11