Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

<BGSOUND SRC="NguyenThiThanhBinh-TangCaMeVietNam-DL.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Nhạc phổ từ thơ hoà âm Quốc Toản

Nguyễn Thị Thanh B́nh

Hoa Hồng và Khẩu Súng - nhạc Quốc Toản, ca sĩ Diễm Liên, July 2013

                                                                                                                        video: http://youtu.be/6Fv6vAjkvL0

Tang Ca Mẹ Việt Nam - nhạc Quốc Toản, ca sĩ Diễm Liên, Nov 2012 - Video: DPvmLzr807Y

Nhân Quyền Việt Nam Tôi Đâu? - nhạc QuốcToản, ca sĩ ViệtDũng, Oct 2012 - Video: nxfG65Us-wM

No China !  nhạc Quốc Toản, ca sĩ Lê Huy Phong - Aug. 2012 - Video-1:  3qvqdJvykwY 

                                                                                                               Video-2:  RjERvjs6ghk

Trái Tim Quy Hàngnhạc Quốc Toản, ca sĩ Khánh Ly - 2011- Video-1: http://youtu.be/gp-rBPD08So

                                                                                                                 Video-2: http://youtu.be/d3uKULipRNM

Khi Loài Chim Báo Băo - nhạc Quốc Toản, ca sĩ Kim Tước - 2011

                                                                 Video:  http://www.youtube.com/watch?v=uA7SbbE1Bfs

Lời Cuối - nhạc Phạm Duy, ca sĩ Kim Tước - Dec. 2010

                                                                                      Video:  http://www.youtube.com/watch?v=DXKR1a5-ijM

Thuyền Say - nhạc Phạm Duy, ca sĩ Khánh Ly - Nov. 2010

                                                                                     Video:  http://www.youtube.com/watch?v=pQup48z7aUE

====================================================================

 

This site was last updated 07/22/13