Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Lm Nguyễn đức Dũng  

  

ḥa âm Quốc Toản

Cảm Tạ T́nh Cha  -  ca sĩ Anh Dũng.

Kính Thưa Mẹ  -  ca sĩ Mỹ Huyền.

T́nh Mẹ Thương Con  -  ca sĩ Mỹ Huyền.

Việt Nam Đất Nước Tôi  -  ca sĩ Vũ Anh.

===================================================================

 

This site was last updated 04/04/11