Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="NgoDinhDiem-NhanDanCachMangVN.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...  

Chí Sĩ Ngô Đ́nh Diệm

nhạc phẩm:  Suy Tôn Ngô Tổng Thống  

sáng tác Ngọc Bích &Thanh Nam, hợp ca - hoà âm Quốc Toản

=================================

nhạc phẩm:  Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam  

sáng tác Hùng Lân, hợp ca - hoà âm Quốc Toản

 

===================================================================

 

This site was last updated 08/26/12