Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Ca sĩ Mỹ Huyền

Nghe tiếng hát

Ca Sĩ Mỹ Huyền

với hoà âm Quốc Toản qua những nhạc phẩm sau đây:

Ca danh Mẹ  -  nữ tu Phương Loan - My Huyền hát solo.

Kính Thưa Mẹ  -  sáng tác Nguyễn đức Dũng.

Lời kinh sám hối  -  Lm Văn Chi - Mỹ Huyền hát solo.

Mưa  -  thơ và nhạc Quang Lăng.

Thoáng Xưa  -  thơ Trạch Gầm, nhạc Quang Lăng.

T́nh Mẹ Thương Con  -  sáng tác Nguyễn đức Dũng.

===================================================================

 

This site was last updated 04/01/11