Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

  

Nghe tiếng hát

XNV  Minh Yến

Chương tŕnh phát thanh "Giờ Của Mẹ"

và Văn Thành qua các nhạc phẩm:

Chứng Nhân T́nh Yêu

sáng tác NS Nguyễn Duy và hoà âm Quốc Toản.

T́nh Cha

sáng tác NS Y Vân và hoà âm Quốc Toản.

===================================================================

 

This site was last updated 12/17/11