Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
Bạn c yu nhạc khng ?  

  quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

====================

 

 

            

Ca sĩ  Lệ Thu - Ha m Quốc Toản

Dạ Khc Hoi Thu  -  nhạc v lời: L Vn T - Jan. 2014

http://youtu.be/RwZ1HZ1-jmM 

==========================================

B Mẹ SiGn  -  thơ Song Thuận - phổ nhạc Xun Điềm

 

==============================================================

 

This site was last updated 10/28/17