Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
Bạn c yu nhạc khng ?  

<BGSOUND SRC="LeThu-DaKhucHoaiThu.mp3" LOOP="99"> 

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

====================

Ca Sĩ Lệ Thu 

Ca sĩ  Lệ Thu - Ha m Quốc Toản

Dạ Khc Hoi Thu  -  nhạc v lời: L Vn T - Jan. 2014

B Mẹ SiGn  -  thơ Song Thuận - phổ nhạc Xun Điềm

 

===================================================================

 

This site was last updated 01/11/14