Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

====================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

Nhạc sĩ Lê Minh Bằng 

Nghe những nhạc phẩm đấu tranh của

Nhạc sĩ Lê Minh Bằng  

với hoà âm Quốc Toản sau đây:

Phải Lên Tiếng  -  Hợp ca  và hoà âm Quốc Toản

Tổ Quốc Ghi Ơn Trần Văn Bá  -  Hợp ca và hoà âm Quốc Toản

Ban Tù ca Xuân Điềm 2009

===================================================================

 

This site was last updated 01/30/12