Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

====================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

Nhạc sĩ Lam Phương 

 

Nghe nhạc phẩm đấu tranh của

Nhạc sĩ sáng tác Lam Phương

với hoà âm Quốc Toản sau đây:

Một Phút Suy Tư  -  Ban Tù Ca Hợp ca.

Ban Hợp ca Xuân Điềm 2009

===================================================================

 

This site was last updated 03/18/11