Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="XuanThao-MotNgay.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

Ca sĩ Khánh Dũng

Nghe tiếng hát

Ca sĩ Khánh Dũng

với hoà âm Quốc Toản qua các nhạc phẩm:

Cơi buồn  -  sáng tác: Xuân Thảo.

Cung mi sầu  -  sáng tác: Xuân Thảo.

Một ngày không xa  -  sáng tác: Xuân Thảo.

Nối nhịp trùng dương  -  sáng tác: Xuân Thảo.

Tiếng mưa sầu  -  sáng tác: Xuân Thảo.

===================================================================

 

This site was last updated 03/23/11