Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm
Ca sĩ và Nhạc sĩ
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoanmusic@yahoo.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692 

===================

       Website của Người Yêu Nhạc

 

 

 

 

 

      Quốc Toản ḥa âm & recording:

Thơ Phổ Nhạc - Quốc Toản biên soạn

Sáng Tác Ca Khúc - Quốc Toản biên soạn

Ḥa Âm Ca Khúc - Quốc Toản biên soạn

Nhạc Đấu Tranh - nhiều tác giả

Nhạc Sinh Hoạt - nhiều tác giả

Thánh Ca - nhiều tác giả

Phật Ca - nhiều tác giả

Lm Trịnh Ngọc Danh: Sáng tác

Dạ Lan hát: Nhạc Dạ Lan Sáng Tác  

Dạ Lan hát: Nhạc Thánh Ca 

Dạ Lan hát: Nhạc Christmas

Dạ Lan hát: Nhạc New Year

Dạ Lan hát: Nhạc Xuân

Dạ Lan hát: Nhạc Lính & Quân Đội

Dạ Lan hát: Nhạc Lich Sử

Dạ Lan hát: Nhạc Đấu Tranh

Dạ Lan hát: Nhạc Phổ Thông

Dạ Lan: Kịch thơ Lịch Sử

Dạ Lan: TV Talkshow

 ============================================== 

Beauty Beasts The Beast: https://youtu.be/-DID-dXzIZM

 

This site was last updated 04/16/21

1