Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoanmusic@yahoo.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Bản Nhạc và Tác Giả   

Những bản nhạc với tên bài nhạc và tên tác giả:

Số A B C Ch D Đ EF G H IJ K L M N Ng Nh O P Q R S T Th U V X Y

================================================

 

Nếu bạn cần những bản nhạc in như thí dụ trên đây:

1)- Gửi email cho Quốc Toản: Cho biết tên bài nhạc và tên tác giả những bài nhạc bạn cần mua. QT sẽ reply, trả lời cho bạn biết những bản nhạc bạn đang cần có available hay không.

2)- Sau đó, nếu bạn quyết định mua những bản nhạc nào, bạn email cho QT biết, đồng thời bạn cũng trả tiền cho QT qua Paypal, account: quoctoanmusic@gmail.com  Nếu bạn chưa có account với Paypal th́ bạn làm như sau:

3)-Bạn phải có một Credit Card (hoặc ai khác giúp bạn), vào: www.paypal.com, mở một account với Paypal (free). Sau đó, bạn trả tiền cho Quốc Toản như trên đây. Khi bạn vừa click trả tiền, Quốc Toản liền nhận được thông báo của Paypal.

Ngay sau khi nhận được tiền qua thông báo của Paypal, Quốc Toản sẽ gửi ngay những Bản Nhạc in cho bạn qua email, bạn download, save as....vào hardisk. Sau đó bạn có thể mở ra xem, hoặc in ra bản nhạc tùy ư.

Giá bán Bản Nhạc in: tính bằng Đô la Mỹ.

1--------------------- bài : $10. / 1 bài.

2--------------------- bài : $8.0 / 1 bài.

3--------------------- bài : $7.0 / 1 bài.

4--------------------- bài : $6.0. / 1 bài.

5---bài----trở lên------: $5.0 / 1 bài.

================================================

 

This site was last updated 03/18/19