Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không ?  

quoctoanmusic@yahoo.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

MIDI là ǵ?

 MIDI  là 4 chữ tắt của Musical Instrument Digital Interface, có nghĩa là "Liên lạc giữa những nhạc cụ digital với nhau".

Nhạc cụ digital chúng ta thường thấy là: synthesizer (đàn keyboard), sequencer  (máy thâu và phát digital signal), computer (máy vi tính), drum machine (máy đánh trống), sound-module (hộp sound điện tử), sampler (hộp sound thật), FX processor (hộp reverb, delay, echos) ......

Nếu ta nối cây đàn này với cây đàn kia bằng 1 sợi giây, gọi là midi cable, khi ta đánh cây đàn này, cây đàn kia sẽ kêu. Nếu ta nối cây đàn này với nhiều cây đàn khác, khi ta đánh cây đàn này, tất cả những cây đàn khác cũng sẽ kêu một lươt vói cây đàn này. Nếu ta nối một nhạc cụ, thí dụ 1 cây KB, với một sequencer, sequencer này có thể thâu tất cả những ǵ bạn chơi trên cây KB....Hay quá phải không ? Chưa hết, c̣n nhiều cái hay hơn nữa, wait and see!

 Synthesizer:  Đàn keyboard (KB) chúng ta thường dùng để chơi nhạc. Thông thường, đàn KB có 2 phần chính là Phím (keyboard) và Sound (sound module), nhưng có một loại đàn KB chỉ có phần Phím (không có sound), gọi là KB controller, và có loại KB, ngoài 2 phần chính là Phím và Sound c̣n có thêm một Sequencer nữa, gọi là workstation.

 Sequencer:  là một loại máy thâu và phát tín hiệu digital thông qua Midi Input và Midi Output. Sequencer c̣n được coi như một máy digital recorder. Sequencer tự nó không có âm thanh, muốn nghe những ǵ ḿnh đă thâu hoặc chuyển vào sequencer, bạn phải nối midi output của sequenser với midi input của một hoặc nhiều Sound module. Sequencer có thể là một hộp nho nhỏ riêng biệt (hardware, stand alone), có thể là một board điện tử nằm trong một đàn KB (build in), nhưng hiện nay người ta thích dùng Sequencer Software, được gắn (install) vào Computer, thí dụ Cakewalk, Sonar, Cubase..v..v..

 Sound module:  là một hộp điện tử, thường được gắn vào sau một Sequencer, hoặc sau một KB (controller) để tạo âm thanh. Sound module được sản xuất bởi nhiều hăng khác nhau, nên mỗi sound module đều có những tên nhạc khí (patch) và  số thứ tự (midi #) khác nhau. Sound module nào có General Midi (xem GM dưới đây) có thể chơi được những Midi Files lấy ra từ những Sequencer của những hăng sản xuất khác, tức là những Files đă đươc save as MIDI, và những instrument patch phải mang đúng số thứ tự theo luật của GM ấn định, xem thêm trang: BảngGM.

 Sampler:  Hiện nay, người ta dùng Sampler thay thế tất cả Sound module. V́ sound module dùng điện tử tạo ra âm thanh các nhạc khí một cách giả tạo, nhưng Sampler là một hệ thống thâu và chứa những âm thanh được phát ra từ một nhạc khí thật. Trước đây trên thị trường chỉ có hardware sampler, nhưng bây giờ người ta có thề install một software Sampler rất lớn trong computer để chơi Midi Files bất cứ lúc nào. Midi Files được chơi qua một sampler system sẽ nghe hay lắm và giống như những nhạc sĩ thật đang chơi.

 GM:  là 2 chữ tắt của General Midi. V́ trên thị trường sản xuất có nhiều hăng sản xuất  nhiều sound module khác nhau, nên người ta đặt ra một hệ thống chung cho cả thế giới là General Midi, có nghĩa là "Sound theo hệ thống chung" (toàn cầu). Một Midi file được làm theo GM, có thể chơi qua bất cứ hộp sound nào có GM. Đa số PC ngày nay đều có một sound card với GM sound. Tất cả Window XP có thể tự động chơi GM.

 Computer:  Nếu bạn có một sequencer software trong computer, bạn có thể dùng computer để thâu nhạc rồi chơi lại những bản nhạc đó. Và c̣n có thể chơi lại những Midi Files đă được thâu từ những sequencer khác một cách dễ dàng. Các Computer mới đều có soundcard với GM sound-system để có thể chơi được(GM) Midi files. Window XP có thể tự động chơi được Midi Files (GM) mà không cần phải có sequencer.

 Midi File:  là hồ sơ một bài nhạc chơi bằng nhạc cụ digital và đă được thâu vào một sequencer. Ta có thể lấy một midi file từ trong một sequencer ra, chuyển vào một sequencer khác và có thể chơi lại midi file đó, dĩ nhiên là bạn có thể tặng cho bạn bè gần, và xa (email//attach), v́ những Midi files này rất nhỏ. Sau khi thâu xong bài nhạc, bạn phải nhớ Save as MIDI.... trước khi gửi đi.

C̣n rất nhiều vấn đề về Midi, ai muốn biết thêm, có thể xem trang: Midi File,  hoặc search "Midi" trong www.yahoo.com, www.google.com, đánh máy chữ "MIDI" vào ô vuông, click Search, hoặc Enter, các bạn sẽ thấy cả ngàn websites hiện ra nói về Midi.

================================================

 

This site was last updated 03/28/19