Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoanmusic@yahoo.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

Midi Files là ǵ?

 Midi:  là 4 chữ tắt của Musical Instrument Digital Interface, có nghĩa là "Liên lạc giữa những nhạc cụ digital với nhau".  Xem thêm trang Midi là ǵ?

 Midi File:  là hồ sơ một bản nhạc. Bản nhạc có thể đơn sơ, chỉ có melody và lyrics, có thể là một hoà âm full band của một bài nhạc, gồm có melody, lyrics và arrangement với rất nhiều nhạc khí. Một Midi File thực hiện trong một Sequenser có thể được "Save" bằng nhiều File khác nhau, tùy theo nhu cầu. Mỗi trường hợp, tên của Midi File có một cái đuôi khác. Thí dụ Midi File của bài nhạc Nhớ Sài G̣n  được thực hiện bằng Cakewalk (một Sequencer software). Nếu Save normal, Midi File có tên là : nhosaigon.wrk. Nếu Save as bundle, Midi File có tên là: nhosaigon.bun. Nếu Save as midi, Midi File sẽ có tên là nhosaigon.mid.  Chỉ những người có Cakewalk mới mở được những Midi File có đuôi là .wrk hoặc .bun, nhưng bất cứ sequencer nào, không phải Cakewalk, cũng có thể mở được Midi Files có đuôi là .mid.

 Midi File  của bản nhạc Nhớ Sài G̣n có tên là: nhosaigon.mid. Bạn có thể thay đổi chữ "nhosaigon" theo nhu cầu của bạn, nhưng cái đưôi " .mid " không bao giờ được phép đánh máy sai. Tại sao? V́ nhờ cái đuôi này, các Sequencer khác nhau mới có thể mở được (file/open). Đặc biệt hơn nữa, các computer có window XP đều tự động chơi được những Midi Files này không cần Sequencer, khi bạn double click tên một Midi File có cái đuôi là .mid.

Muốn trao đổi Midi Files với nhau, qua nhiều Sequencer khác nhau, sau khi đă hoàn tất công việc trong Sequencer, bạn phải Save As: midi.

 SMF là ǵ?  SMF là 3 chữ tắt của Standard Midi File.  Một Midi File (không phải là SMF), đă được Save As midi , có cái đưôi là " .mid ", những Sequencer khác có thể mở được, nhưng khi chơi (play) th́ Instrument trong hoà âm nghe không đúng như chơi trong Sequencer của người làm hoà âm. Tại sao ? Thưa, v́ người làm hoà âm đă không sắp xếp nhạc khí theo General Midi. General Midi là một "luật" để dùng instrument, với mục đích để trao đổi Midi Files một cách dễ dàng cho cả thế giới. Bởi vậy, một Midi File, nếu được Save As: Midi, và những Intrument trong Midi File được sắp xếp theo General Midi, được gọi là SMF. Hiện nay, sound card của computer đều có General Midi instrument, nên bạn không ngạc nhiên khi double click tên một Midi File (standard) và Computer sẽ chơi ngon lành, (gần) đúng như ư của người làm ḥa âm.

 Midi Files của Quốc Toản.

Tất cả Midi Files của Quốc Toản đều là Standard Midi Files (SMF), v́ Quốc Toản đă sắp xếp nhạc khí theo General Midi, và đă được Save As: MIDI. Có nghĩa là Midi Files của QT có thể tự động chơi bằng Window, và bằng nhiều Sequencer khác. Bạn cũng có thể mở (file/open) những Midi Files của Quốc Toản bằng nhiều Sequencer khác nữa.

Sau khi mở một Midi File của Quốc Toản với một Sequencer, thí dụ Cakewalk, Sonar, Cubase... bạn có thể sửa chữa (edit), thêm bớt...theo ư thích của bạn, wonderfull ?

================================================

 

This site was last updated 03/28/19