Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn c yu nhạc khng ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

   

 

 

 

 

Nhạc Sĩ Huỳnh Nhm

Certificates Piano Teacher,

Song Writer,

Arranger,

Composer,

Commercial Performer.

=================

CD: Dng Thời Gian - CD: Nhớ Cố Hương

=====================================

Đoản Khc Cho SiGn  -  thơ NguynHạ - ca sĩ Kim Tước.

Mi Mi Bn Nhau  -  sng tc NS Huỳnh Nhm, ca sĩ Kim Tước.

================================================================

 

This site was last updated 09/20/15