Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 CD: Anh Hùng Ca, gồm 2 nhạc phẩm của

Nhạc sĩ Hoàng Quang Huế,

hoà âm Quốc Toản

Anh hùng ca  -  Ca sĩ Quốc Việt.

Giấc mơ ngày về  -  Ca sĩ Khả Tú.

Những nhạc phẩm khác:

Chiến sĩ VNCH  -  Hoàng quang Huế và Nguyễn Bế - Hợp ca.

Chốn cũ làng xưa  -  Hoàng quang Huế - Khả Tú.

====================================================================

 

This site was last updated 03/26/11