Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm
Ca sĩ và Nhạc sĩ
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 CD: Anh Hùng Ca,

gồm 2 nhạc phẩm của

Nhạc sĩ Hoàng Quang Huế,

hoà âm Quốc Toản

Anh hùng ca  -  Ca sĩ Quốc Việt.

Giấc mơ ngày về  -  Ca sĩ Khả Tú.

Những nhạc phẩm khác:

Chiến sĩ VNCH  -  Hoàng quang Huế và Nguyễn Bế - Hợp ca.

Chốn cũ làng xưa  -  Hoàng quang Huế - Khả Tú.

================================================

 

This site was last updated 09/25/18