Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm
Ca sĩ và Nhạc sĩ
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

 

 Ca sĩ Hà Thanh

 ḥa âm Quốc Toản

Sám Hối   nhạc Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh, Feb. 2008

Thăm lại Chùa Xưa   nhạc Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh

Nhớ Về Một V́ Sao Đă Khuất  - TrườngKhánh, ca sĩ Hà Thanh,

Bên Mé Rừng......   nhạc Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh.

======================================

Chào Đất Nước Tự Do và Hy Vọng - sáng tác Anh Nguyễn

Sài G̣n Trong Trái Tim Tôi - sáng tác Anh Nguyễn,

Bến Cũ Trường Xưa  - thơ Hoàng Mai nhạc Xuân Điềm,

Sân Trường Áo Bay  - thơ Hoàng Mai nhạc Xuân Điềm,

================================================

 

 

This site was last updated 09/22/18