Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Ca sĩ Hà Thanh ḥa âm Quốc Toản

Sám Hối   nhạc Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh, Feb. 2008

video: http://youtu.be/cn5fVDJzU6g

Thăm lại Chùa Xưa   nhạc Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh

video: http://youtu.be/wRB7ZhsqUX4

Nhớ Về Một V́ Sao Đă Khuất  - TrườngKhánh, ca sĩ Hà Thanh, Feb 2008.

video: http://youtu.be/qITe-f1D5cQ

Bên Mé Rừng......   nhạc Hà Thanh, ca sĩ Hà Thanh.

video: http://youtu.be/nnV_5M3-OfQ

======================================

Chào Đất Nước Tự Do và Hy Vọng  - sáng tác Anh Nguyễn, Ca sĩ Hà Thanh.

video: http://youtu.be/VxbRRLFu4hE

Sài G̣n Trong Trái Tim Tôi - sáng tác Anh Nguyễn, Ca sĩ Hà Thanh.

video: http://youtu.be/_0eMO19Pf2k

Bến Cũ Trường Xưa  - thơ Hoàng Mai nhạc Xuân Điềm, ca sĩ Hà Thanh.

Sân Trường Áo Bay  - thơ Hoàng Mai nhạc Xuân Điềm, ca sĩ Hà Thanh.

==============================================================

 

 

This site was last updated 02/02/15