Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Giờ Thánh Nhạc Dâng Chúa Đời Con

 Huyền Trinh: Giờ Thánh Nhạc Dâng Chúa Đời Con - VHN-TV

Nghe Ca Đoàn Giờ Thánh Nhạc

hợp ca các bài Thánh Ca:

Chờ Ngày Quang Lâm - Thánh Vịnh 24 - hoà âm Quốc Toản - Jan 09

Ngày Xuân Cầu Nguyện   sáng tác Hoài Đức và hoà âm Quốc Toản.

Người Gieo Giống - sáng tác Lm Hoàng Đức - hoà âm Quốc Toản - July 08.

Niềm Xác Tín Của Con - Lm NguyễnVănTuyên - hoà âm Quốc Toản - May 08.

Song Hành - tác giả? - hoà âm Quốc Toản - July 08.

Trên Đường Em-mau   sáng tác Thành Tâm và hoà âm Quốc Toản.

===================================================================

 

This site was last updated 02/17/11