Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm
Ca sĩ và Nhạc sĩ
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Piano solos
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 Giờ Thánh Nhạc Dâng Chúa Đời Con

Chờ Ngày Quang Lâm - Thánh Vịnh 24 - hoà âm Quốc Toản - Jan 09

Ngày Xuân Cầu Nguyện   sáng tác Hoài Đức và hoà âm Quốc Toản.

Người Gieo Giống - sáng tác Lm Hoàng Đức - hoà âm Quốc Toản - July 08.

Niềm Xác Tín Của Con - Lm NguyễnVănTuyên - hoà âm Quốc Toản - May 08.

Song Hành - tác giả? - hoà âm Quốc Toản - July 08.

Trên Đường Em-mau   sáng tác Thành Tâm và hoà âm Quốc Toản.

================================================

 

This site was last updated 09/22/18