Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692 

===================

           

               Độc Hành

Trường Thi Việt Nam Cộng Ḥa Anh Hùng

với 7 trích đoạn: Giọng ngâm: Hồng Loan

Nhạc đệm: Quốc Toản     

https://youtu.be/wmA4LGd5fLQ

         2   https://youtu.be/cHwe7Fi_slw

         3   https://youtu.be/omHcV8k2F8k

         4   https://youtu.be/ZsFvq66cJcM

         5   https://youtu.be/TYdUL17OId4

         6   https://youtu.be/DmvTPPJf-MM

         7   https://youtu.be/kFu84d2JFo4

=====================================

Chuyện T́nh Tiến Quang và Hoàng Châu:

Song ca Hoàng Lan & Danh Sinh https://youtu.be/Ii3Xnp1cK9c

Ca sĩ Hoàng Lan https://youtu.be/VDHXbvLCgn8

Ca sĩ Danh Sinh https://youtu.be/PkM6RfaajHM

======================================

Chiến Đấu Ca: Đi Lên - nhạc và lời: Độc Hành

ca sĩ: Danh Sinh - https://youtu.be/uf2dFUJCeIg

======================================

Truyện Ca: Hồng Lụa, Bích Ly - nhạc và lời: Độc Hành

ca sĩ: Hoàng Yến - https://youtu.be/lJn8l5OPtp4

======================================

Sad Song: A Twin - nhạc và lời: Độc Hành

https://www.youtube.com/watch?v=jTekYoKQU-4

=========================================================

 

This site was last updated 11/30/17

1