Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

<BGSOUND SRC="DiemPhuong-NoiNhoDemMua.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Diễm Phượng

Nhạc phẩm: Sóng - thơ: Xuân Quỳnh, nhạc: Diễm Phượng

tiếng hát: Diễm Phượng - ḥa âm và video: Quốc Toản  Video: FBPC6A2m34Q

=================================================

 Nhạc phẩm: Sóng - thơ: Xuân Quỳnh, nhạc: Diễm Phượng

ca sĩ: Diễm Liên - ḥa âm và video: Quốc Toản - Video: iJp6GZJ-5AI

=================================================

Nhạc phẩm: Nỗi Nhớ Đêm Mưa - sáng tác: Diễm Phượng

ca sĩ: Diễm Liên - ḥa âm và video: Quốc Toản - Video: od0mW0-F5M4

==================================================

Nhạc phẩm: Anh Yêu - Lời Việt: Diễm Phương

nhạc: The Godfather Movie theme

ca sĩ: Thanh Hà - ḥa âm và video: Quốc Toản - Video: VLe_JZt5xMM

===================================================================

 

This site was last updated 06/24/16