Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

 

 

Ca sĩ Diễm Liên hoà âm QuốcToản

========================================

Hoa Hồng và Khẩu Súng - July 2013 - thơ NguyễnTThanh B́nh, Quốc Toản phổ nhạc

video: http://youtu.be/6Fv6vAjkvL0

========================================

Tang Ca Mẹ Việt Nam - Nov. 2012 - thơ Nguyễn Thị Thanh B́nh, Quốc Toản phổ nhạc

Video: DPvmLzr807Y

========================================

Sóng - thơ Xuân Quỳnh, nhạc Hoa Phượng - Video: iJp6GZJ-5AI

========================================

Nỗi Nhớ Đêm Mưa - sáng tác Hoa Phương - Video: od0mW0-F5M4

========================================

Cầu Chúc Mẹ Cha - sáng tác Alpha Linh, hát với ca sĩ Kỳ Anh.

==============================================================

 

This site was last updated 10/28/17