Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

<BGSOUND SRC="NguyenThiThanhBinh-HoaHongvaKhauSung.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Ca sĩ Diễm Liên  hoà âm Quốc Toản

========================================

Hoa Hồng và Khẩu Súng - July 2013

thơ NguyễnTThanh B́nh, Quốc Toản phổ nhạc - video: http://youtu.be/6Fv6vAjkvL0

=========================

Tang Ca Mẹ Việt Nam - Nov. 2012

thơ Nguyễn Thị Thanh B́nh, Quốc Toản phổ nhạc - Video: DPvmLzr807Y

=========================

Sóng - Video: iJp6GZJ-5AI

thơ Xuân Quỳnh, nhạc Hoa Phượng

==========================

Nỗi Nhớ Đêm Mưa - Video: od0mW0-F5M4

sáng tác Hoa Phương

==========================

Cầu Chúc Mẹ Cha

sáng tác Alpha Linh, hát với ca sĩ Kỳ Anh

===================================================================

 

This site was last updated 07/22/13