Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD nhạc
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn có yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

===================

Ca sĩ Dạ Lan

Thanh B́nh Ca - Nguyễn Hiền: https://youtu.be/3ZKzSHpjKxc

Câu Chuyện Đầu Năm - Hoài An: https://youtu.be/0FvXPEI9VHA

=========================

Nhạc Dạ Lan Sáng Tác

Nhạc Thánh Ca

Nhạc Xuân & Christmas

Nhạc Lính & Quân Đội

Nhạc Phổ Thông của Nhiều Tác Giả

Ca Kịch Lịch Sử

Dạ Lan TV Talkshow

===========================================================

Nhạc Đấu Tranh Cho Việt Nam Tự Do
================================

An Lộc Vang Danh Thế Giới - https://youtu.be/SHT1KIbrL5w

Con Đường Xưa Ai Đi - https://youtu.be/jjLEIfMKoi0

Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu? https://youtu.be/_9KE7eROSQo

Tinh Nguoi - ĐNH Cám Ơn Anh - Kỳ 4 - https://youtu.be/gM67k4blt54

 

This site was last updated 02/16/18

1