Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không ?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

====================

 

  

Ca sĩ Carol Kim 

ḥa âm, thâu và mix: Quốc Toản

==========================

 nhạc phẩm: Khung Trời Nhớ

 sáng tác: Trang Thủy - ḥa âm: Quốc Toản

=========================

nhạc phẩm: Khi Màn Nhung Khép Kín

sáng tác: Trang Thủy - ḥa âm: Quốc Toản

========================

nhạc phẩm: Người Con Gái Việt Nam

thơ: Song Thuận - nhạc: Xuân Điềm

hoà âm: Quốc Toản

================================================ 

 

This site was last updated 08/26/18