Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m.
Ca sĩ v Nhạc sĩ.
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD nhạc
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn c yu nhạc khng ?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692 

===================

 

                              

          Diễn giả . Cao Tấn Tĩnh

=========================================  

Fatima B Mật - .CaoTấnTĩnh #2 https://youtu.be/8eyYQBg2svI

Fatima B Mật - .CaoTấnTĩnh #1 https://youtu.be/oyZ7PVKAZDA

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #8 https://youtu.be/SJeabyZEvUA

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #7 https://youtu.be/p4W2F9p-OO8

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #6 https://youtu.be/1xTiX1DSXdQ

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #5: https://youtu.be/FeQewSmqhYk

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #4 https://youtu.be/-2Uc_BNPmC8

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #3 https://youtu.be/IWAp1XeZmas

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #2 https://youtu.be/DJArRmUfobo

100 Year Fatima - .CaoTấnTĩnh #1 https://youtu.be/2XAzbEg9IkA

=====================================

Lng Cha Thương Xt - .CaoTấnTĩnh #3 https://youtu.be/1b7lCMf1pW8

Lng Cha Thương Xt - .CaoTấnTĩnh #2 https://youtu.be/WTlpPxEZW1M

Lng Cha Thương Xt - .CaoTấnTĩnh #1 https://youtu.be/TVL9dLDV1v0

Me Maria - .CaoTấnTĩnh #2 https://youtu.be/5ZaVEtljR1g

Me Maria - .CaoTấnTĩnh #1 https://youtu.be/Uaz2gtNmkQU

=============================================================

 

This site was last updated 09/13/17

1