Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Bản nhạc và Tác giả
Mastering 1 bài, 1 CD
In Giấy Chép Nhạc
 Quân Nhạc QLVNCH
Bạn yêu nhạc không?  

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

=====================

 

Nhạc sĩ Cao Minh Hưng 

ḥa âm, recording và mix: Quốc Toản

==============================

Vùng Lên Cứu Nước

lời: Nhân Hải Liên Hưng

nhạc: Nhạc sĩ Cao Minh Hưng

tŕnh bày: Hợp ca

================================================

 

This site was last updated 08/28/18