Home Page
Nhạc Phẩm đă ḥa âm.
Ca sĩ và Nhạc sĩ.
Quốc Toản là ai?
Ḥa Âm là ǵ?
Thơ phổ nhạc
Tự học sáng tác nhạc
Đặt làm Ḥa Âm
Midi là ǵ?
Midi File là ǵ?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tên Bản nhạc và Tác giả

<BGSOUND SRC="CaoMinhHung-VungLen-HopCa.mp3" LOOP="99">

quoctoan@quoctoan.com 

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692

=====================

 Nhạc sĩ - Ca sĩ - Nghệ sĩ - Ca Đoàn...

 Nhạc sĩ Cao Minh Hưng 

Nghe nhạc phẩm

Vùng Lên Cứu Nước

lời: Nhân Hải Liên Hưng

nhạc: Nhạc sĩ Cao Minh Hưng

tŕnh bày: Hợp ca

với hoà âm Quốc Toản.

===================================================================

 

This site was last updated 04/14/11