Home Page
Nhạc Phẩm đ ha m
Ca sĩ v Nhạc sĩ
Quốc Toản l ai?
Ha m l g?
Thơ phổ nhạc
Tự học sng tc nhạc
Đặt lm Ha m
Midi l g?
Midi File l g?
Mua Midi File
Muốn thực hiện CD
Mua CD nhạc
Tn Bản nhạc v Tc giả
Mastering 1 bi, 1 CD
In Giấy Chp Nhạc
 Qun Nhạc QLVNCH
Bạn yu nhạc khng?  

quoctoan@quoctoan.com

dalanband@hotmail.com

Tel (714) 336-0692 

===================

 Website của Những Người Yu Nhạc

 

 

 

 

 

 Thnh Ca: 

Bao La Tnh Cha Giang n Dạ Lan, Quốc Toản ... https://youtu.be/jXjQm6OUEyE

Cho Con Vững Tin Lm Nguyễn Duy Dạ Lan, Quốc Toản . . https://youtu.be/EZh_THp4hkk

Cho Tnh Yu Ln Ngi Lm Duy Thin Dạ Lan ha m Quốc Toản . https://youtu.be/LMUGb77JRE0

Chọn Đức Ki T Lm Trịnh Ngọc Danh ha m Quốc Toản https://youtu.be/uA9IM407jM4

Cha Đ L Người TỵNạn LmMộngHuỳnh - DạLan ham QuốcToản  https://youtu.be/Pua10Sq0I3A

Cha Đến Với Con Lm Duy Thin - Dạ Lan ha m Quốc Toản . https://youtu.be/g9yAOilLBrY

Cha L Mục Tử - Nguyễn Duy Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/txNsv9KYjq8                                                                

Cha L Mục Tử - Lm TrNDanh Ngọc Nhung, Ngọc Danh https://youtu.be/lG5bQoDXELI

Cha Sống Lại Rồi Lm Thnh Tm Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/vzh3DfOY3fA

Chung Chiều Lm Thnh Tm Dạ Lan ha m Quốc Toản https://youtu.be/1kwTy2B9Xe8

Con Chỉ L Tạo Vật Phanxico Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/irucAL-F0gk

Con Đường Cha Đ Đi Qua Lm Văn Chi Dạ Lan, Quốc Toản https://youtu.be/1vW3iAloPqo

Cung Chc Trinh Vương Lm Hoi Đức - Dạ Lan ha m Quốc Toản  https://youtu.be/egb6teO1PME

Dng Mẹ La Vang Lm Nguyễn Đức Vượng Dạ Lan, Quốc Toản https://youtu.be/dSk52XO3WwM

Dư m Ma Ging Sinh tc giả - Dạ Lan ha m Quốc Toản .. .. https://youtu.be/5D52O3Hnmeg

Feliz Navidad Dạ Lan ha m Quốc Toản . https://youtu.be/R6kVl2_FBUY

Frosty The Snow Man Dạ Lan ha m Quốc Toản . https://youtu.be/yx4NS8k87-Q

Hang Bethlem Hải Linh ca sĩ Dạ Lan ha m Quốc Toản https://youtu.be/W7azVGReC1Y

Hiếu Thảo Cha Trn Trời LmTrịnhNgọcDanh NgọcNhung .. https://youtu.be/avgJExwhMbg

Lắng Nghe Lời Cha Lm Nguyễn Duy Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/0oW1Z9cViQg

Lễ Dng Lm Mộng Huỳnh Dạ Lan ha m Quốc Toản ..................... https://youtu.be/e8R-ry1MzGk

Lnh Đnh Phận Người Lm Mộng Huỳnh - Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/GAFJq39Jxew

Lời Mẹ Nhắn Nhủ - L Huy Dạ Lan, Quốc Toản ... https://youtu.be/0w2tYkGB3jw

Lời Thing Xun Tưởng Dạ Lan, Quốc Toản   https://youtu.be/GFpjaTqASww

Lời Vọng Tnh Yu Đỗ Vy Hạ - Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/q7eCq3WgnMg

Một Niềm Ph Thc Lm Mộng Huỳnh Dạ Lan ha m Quốc Toản ... https://youtu.be/jRYlvrNR1SY

Một Tấm Bnh Lm Trịnh Ngọc Danh ha m Quốc Toản......... https://youtu.be/5v0Bbpa5yW0

Mừng Cha Xun Sang Lm Văn Chi Dạ Lan, Quốc Toản https://youtu.be/GZ23s6tPYkU

Ngi C Đ Lm n Đức Dạ Lan, Quốc Toản .. https://youtu.be/cx-5AGCKivk

Ngi L nh Sng Lm Trịnh Danh NgọcNhung - ha m Quốc Toản .. https://youtu.be/NmnC3khU9qM

Nguyện Ngi Cho Mưa Xuống Lm Trịnh Danh ha m Quốc Toản . https://youtu.be/ehrAWjDPCNQ

Người Dẫn Con Đi Lm Hoi Đức Dạ Lan ha m Quốc Toản https://youtu.be/FGDVtsaeG6w

Nửa Đm Khấn Hứa - Tuấn Hải - Dạ Lan - ha m Quốc Toản https://youtu.be/DtfqHNpK2co

Pht Linh Thing - Agnes Thy - Thanh Thy - ha m Quốc Toản .. https://youtu.be/01QT4GA78Ag

Santa Claus Is Comin to town  - Dạ Lan - ha m Quốc Toản ...... https://youtu.be/4zlReosioXY

T o Đm Noel - Tuấn L - Dạ Lan - ha m Quốc Toản ... https://youtu.be/Se9I9EgCwQ4

Tm Tư Trở Về -  Lm Văn Chi - Dạ Lan - ha m Quốc Toản .. https://youtu.be/7CPco1oqWyA

Theo Cha - Lm Thnh Tm - Dạ Lan & Quốc Toản ... https://youtu.be/c5pHpdMvRro

Thuyền Nhổ Neo Đi Tới  -  Lm Trịnh Danh - ho m Quốc Toản . https://youtu.be/emz9xXoB6nc

Tm Về Tnh Mẹ -  Lm Văn Chi - Dạ Lan & Quốc Toản .. https://youtu.be/nSslJeqCKjU

Trời Cao - Duy Tn - Dạ Lan - ho m Quốc Toản .. https://youtu.be/729AriAYkGY

Trong Tri Tim Cha Yu - Phanxico - Dạ Lan, Quốc Toản . https://youtu.be/c9ceyw1Rp8A

We Wish You a Merry Christmas Dạ Lan .  https://youtu.be/F3jxDybtmkc

We Wish You a Merry Christmas VNATV Hợp ca https://youtu.be/mjMJzKT_VIk

              =============================

DaLanTVShow - PVLC CN 5 Ma Chay Năm B - Cao Tấn Tĩnh 2018 . https://youtu.be/yxX3FgTu_mM

DaLanTVShow - PVLC CN 4 Ma Chay Năm B - Cao Tấn Tĩnh 2018 . https://youtu.be/l3VCwoqIlaY

 =========================================================

 

This site was last updated 03/13/18

1